پارافین حمید

نمایش یک نتیجه

  • پارافین جامد حمید

    به پارافینی که به صورت جامد یافت می شود، موم پارافین، وکس پارافین یا پارافین جامد گفته می شود. موم پارافین یا پارافین وکس یک موم نرم و بی رنگ سفید یا بی رنگ است، که از نفت، زغال سنگ...

    1399-10-30

    10 تومان

    0