لامل 18*18

نمایش یک نتیجه

  • لامل18*18 کاور گلس

    لام و لامل جزء لوازم مصرفی آزمایشگاه ها می باشند. نمونه مورد آزمایش جهت مشاهده در میکروسکوپ را روی لام قرار داده، سپس از لامل برای ثابت نگه داشتن نمونه روی لام استفاده می کنند. همچنین می توانیم چندین نمونه مورد...

    1400-01-21

    10 تومان

    0